Curs de Postgrau en
Creació de Valor a la Societat del Coneixement en el Context de la Indústria 4.0

1a Edició

Pla d'estudis

 • A. Context competitiu

  Per poder generar propostes de valor, cal conèixer el context socioeconòmic i empresarial actual.

  Aquest bloc temàtic tracta de donar a conèixer tots aquests aspectes, especialment el mercat, la innovació i el valor i la indústria 4.0.

  Així mateix, vol ampliar els coneixements sobre les empreses actuals i d’un futur immediat.

  Apartats:

  • A1 - Estratègia d’empresa al segle XXI (6 h)
  • A2 - Mercat, valor i competitivitat (6 h)
  • A3 - Innovació en productes i serveis (4 h)
  • A4 - Indústria 4.0 (4 h)
  • A5 - Factors generadors de valor. Treball en equip (8 h)
 • B. Instruments operatius de suport i anàlisi

  Aquest bloc temàtic vol donar a conèixer i ampliar coneixements de metodologies i tècniques que ajuden a generar valor. Dintre de l’assignatura s’estudiaran aspectes creatius, la importància de les xarxes socials, el big data i la internet de les coses.

  Així mateix, s’estudiaran les metodologies de QFD i enginyeria de valor per valorar i qualificar qualitativament factors de valor. Apartats:

  • B1 - Big data i intel·ligència artificial (4 h)
  • B2 - Creativitat (4 h)
  • B3 - QFD/anàlisi de productes (8 h)
  • B4 - Internet de les coses (4 h)
  • B5 - Enginyeria de valor (8 h)
 • C. Processos de gestió de valor

  Per poder crear propostes de valor hem d’aplicar processos i procediments que, a partir d’un plantejament inicial, ens puguin definir propostes de valor amb garanties d’acceptació per part del mercat.

  Per tant, en aquest bloc temàtic es plantejaran conceptes relatius al desenvolupament dels productes, design thinking, realitat augmentada i simulacions.

  Apartats:

  • C1 - Desenvolupament de productes / serveis (4 h)
  • C2 - Design thinking (4 h)
  • C3 - Realitat augmentada / complexitat híbrida (4 h)
  • C4 - Digital twins / simulacions (4 h)
 • D. Aplicacions de valor [Treball en equip]

  Aquest bloc temàtic ofereix un plantejament teòric/pràctic. Transmet els coneixements necessaris per generar propostes de creació de valor i potenciar les capacitats per organitzar i executar presentacions per transmetre arguments de valor.

  Apartats:

  • D1 - Propostes de valor (treball en equip) (8 h)*
  • D2 - Definició de projecte de valor (treball en equip) (8 h)**
  • D3 - Narratives de valor (4 h)
  • D4 - Elevator pitch (4 h)
  • D5 - Narratives comercials de valor (4 h)

  *  S'impartirà al final del bloc B.
  ** S'impartirà al final del bloc C.

Titulació

Curs de Postgrau en Creació de Valor a la Societat del Coneixement en el Context de la Indústria 4.0 per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG

NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis